Close

3 март, 2018

Видео-обзор от „Настолен град 2018“

Безкрайни благодадрности на Христо Симеонов от BoardDelights за този чудесен репортаж.