Close

5 април, 2018

Cardcore подкаст – епизод за „Настолен град 2018“

Искрени благодарности на екипа на Cardcore Podcast за този обзор на фестивала.