Политика за защита на личните данни

Защитата на личните данни на всяко лице е от изключителна важност за Фондация „Да играем”. Политиката за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са Вашите правата относно информацията, която съхраняваме за Вас.

 1. Каква информация съхраняваме и обработваме?
  Ние събираме следните лични данни: Фондация „Да играем” не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.
 2. Цели, за които използваме данните
  Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:
 3. С кого споделяме Вашите данни?
  Ние работим с партньори, които могат да имат достъп до Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат партньори, с които съвместно организираме турнири.
 4. Как ще получавате информация от нас?
  Само ако сте посочили изрично, че сте съгласни, ще Ви изпращаме информация по електронната поща или други електронни канали, както и по телефон. В случай че не сте съгласни с това или искате да го оттеглите, може да го направите като ни изпратите имейл за отказ на nastolen.grad@gmail.com.
 5. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?
  Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от Фондация „Да играем”, Вие разполагате със следните възможности по всяко време: Всяко едно от правото може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на електронен адрес nastolen.grad@gmail.com.
 6. За какъв период съхраняваме Вашите данни?
  Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, Фондация „Да играем” ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.
 7. Защита на данните
  Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.
 8. Контакт с нас
  Ако искате да упражните което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:
 9. Промяна в политиката
  Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайта на Фондация „Да играем” - https://nastolengrad.daigraem.org/privacy-policy/, ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последно обновена: 14 януари 2019 г.